Formål m.m.

Formål m.m.

Hammel Erhvervsnetværk er et netværk af lokale virksomheder, som primært kommer fra Hammel området.

Formål

Hammel Erhvervsnetværk har følgende formål:

 • At tilbyde virksomheder en netværkstilknytning, hvor man igennem lokalt samarbejde socialt og forretningsmæssigt – udvikler sig og sin egen virksomhed
 • At forøge kendskabet til din virksomhed blandet øvrige medlemmer, og herved opnå fordele for egen virksomhed
 • At skabe ét stærkt og lokalt erhvervsmæssigt talerør for at varetage lokale interesser
 • At samarbejde med andre erhvervsfora, herunder Favrskov Erhvervsråd, Favrskov Kommune, Hammel Handel og lokale ”fyrtårne” for at tilgodese områdets og medlemmernes interesser
 • At lære andre virksomheder og deres personkreds at kende
 • At støtte sport og almennyttige formål i lokalområdet

Udbytte for medlemmer

Det er ønsket med Hammel Erhvervsnetværk at det enkelte medlem bl.a. skal få følgende udbytte at et medlemskab:

 • At kunne udbredde kendskabet til din virksomhed blandet øvrige medlemmer
 • At kunne opnå forretningsmæssige fordele enten alene eller sammen med øvrige virksomheder
 • At få direkte eller indirekte adgang til beslutningstagere
 • At kunne få sparring, råd, vejlening og inspiration fra øvrige medlemmer

Arrangementer/møde indhold

Der afholdes ca. et møde pr. måned – juli måned vil dog være undtaget.

Møderne afholdes som morgen- eller aftenmøder, og har en varighed på 2 timer. Møderne indeholder følgende faste punkter:

 • Præsentation af dig og din virksomhed
 • Netværksdel (f.eks. med aktuelle punkter til diskussion)
 • Indslag (f.eks. foredrag eller virksomhedsbesøg)

Møderne styres af en/to mødeledere, som er ansvarlig for udsendelse af dagsorden, mødets gennemførsel samt overholdelse af tidsplan.

Der er ekstern administration som varetager praktiske opgaver – bl.a. indkaldelse til møderne og økonomi.

Medlemmer

Det er målsætningen, at Hammel Erhvervsnetværk skal kunne rumme alle typer erhvervsdrivende, og der er ikke nogen eksklusivitet i forhold til brancher m.m.

Der tages hensyn til branche sammenfald ved netsættelse af netværksgrupper m.m.